Clean room to zamknięte przestrzenie, które minimalizują ilość zanieczyszczeń, takich jak bakterie, czy cząsteczki w powietrzu i na powierzchniach, a także kontrolują temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. W przeciwnym razie zanieczyszczenia mogłyby zagrozić testom lub jakości wytwarzanych towarów. Źródłem zanieczyszczeń są ludzie oraz sprzęt i procesy wykorzystywane w samym obiekcie.

Pomieszczenia sterylne projektowane są z myślą o minimalizacji zanieczyszczeń. Na przykład maksymalna dopuszczalna liczba cząstek o wielkości 0,5 µm lub więcej w pomieszczeniach o klasie czystości ISO 5 wynosi 3520 na metr sześcienny powietrza, natomiast w zwykłym biurze takich cząstek w każdym metrze sześciennym są miliony. Aby utrzymać odpowiedni poziom sterylności, pracownicy muszą przestrzegać surowych reguł postępowania, a urządzenia i materiały, których używa się w pomieszczeniach sterylnych, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby uwalniały jak najmniej cząstek. Z papieru używanego na co dzień w naturalny sposób odrywają się pojedyncze włókna, podczas pisania ołówkiem uwalniają się cząstki grafitu (potencjalny przewodnik), a tradycyjny tusz stosowany w długopisach jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń jonowych. Ponieważ w pomieszczeniach sterylnych nie można stosować produktów codziennego użytku, konieczne jest korzystanie z materiałów przeznaczonych specjalnie do takich pomieszczeń.

Odpowiednie zaopatrzenie pomieszczeń sterylnych w specjalistyczne przybory jest niezbędne do spełnienia wymogów zarówno norm przemysłowych, jak i standardów ISO 14644-1, odnoszących się do pomieszczeń sterylnych poszczególnych klas. Dla każdej z dziewięciu klas ISO (gdzie ISO-1 to klasa najwyższej czystości) istnieje odrębny zestaw przepisów regulujących, w jaki sposób pomieszczenie powinno być zaprojektowane, jakich urządzeń można w nich używać i jakimi zasadami postępowania należy się kierować, aby utrzymać właściwy dla danej klasy poziom cząstek zawieszonych w powietrzu.

Oferujemy wykonanie, montaż oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy oraz skontaktuj się z nami.